Едри преживни

РУМЕЛАК – млекозаместител за телета
Стартерен допълващ фураж за телета от 0 до 6 месечна възраст (25/18)
Допълващ фураж за телета за угояване (25/15)
Допълващ фураж за сухостойни крави (27/13)
Допълващ фураж за дойни крави (27/15)
ЛИЗАЛИК ПРЕМИУМ – витаминно-минерална маса за лизане за лактиращи крави
ЛИЗАЛИК АКТИВ – витаминно-минерална маса за лизане за сухостойни крави
ЛИЗАЛИК ДЖУНИЪР – витаминно-минерална маса за лизане за телета и юници
Витаминно-белтъчен концентрат за телета от 0 до 6 месечна възраст (ВБК 25/18 К)
Витаминно-белтъчен концентрат за телета за угояване (ВБК 25/15 К)
Витаминно-белтъчен концентрат за дойни крави (ВБК 27/15 К)

 


Поръчката на тези продукти става със запитване на телефон: +359 68 603 727