Слънчогледови протеини „Протико®“

Категория:

Протико®46А

Протико®20

Продуктите “Протико®” се произвеждат от слънчогледов шрот чрез уникална технология, която позволява разделяне на слънчогледовия шрот на две фракции: високопротеинова (над 45 % суров протеин) с търговско наименование “Протико®46А” и втора, високоцелулозна фракция (над 18 % суров протеин) с търговско наименование “Протико®20″.

Производството се осъществява в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 22000 и GMP+ B2.

От 2017 година, двата продукта са вписани в Каталога на фуражните суровини, съгласно Регламент (ЕС) 68/2013, изм. с Регламент (ЕС) 2017/1017, под номера съответно 2.19.8 и 2.19.9.

Продуктът “Протико®46А”е алтернатива на соевия шрот. Съдържа 45 % суров протеин, с ценен аминокиселинен състав. Предлага се на пазара под формата на брашно, гранули или гранулат.

Протико®46А“ притежава висока степен на биосигурност – не съдържа микотоксини и нежелани микроорганизми.

Продуктът “Протико®46А” не съдържа ГМО, не е хигроскопичен, и е наличен целогодишно. Използва се като белтъчен компонент в дажбите на всички категории преживни животни, свине, птици, зайци, коне и др. За повече информация, относно използването на продукта, се обърнете към експертите на „Бонмикс“.

Протико®20А“ е високоцелулозна растителна суровина с над 38 % сурови влакнини и умерено съдържание на протеин – над 18 %.

Протико®20А“ се използва при хранене на сухостойни крави, телета, бременни юници, биволи, малачета, овце, агнета, кози и ярета.

Той допълва потребностите от сурови влакнини при зайци, а при бременни свине е подходящо средство за избягване на констипация (запек).

За повече информация, относно използването на продукта, се обърнете към експертите на „Бонмикс“.

Допълнителна информация

“Протико®20А“ се използва при хранене на сухостойни крави, телета, бременни юници, биволи, малачета, овце, агнета, кози и ярета.
Той допълва потребностите от сурови влакнини при зайци, а при бременни свине е подходящо средство за избягване на констипация (запек).
За повече информация, относно използването на продукта, се обърнете към експертите на „Бонмикс“.

Най-търсени продукти