Птици – бройлерно направление

Пълноценен фураж за пилета – бройлери до 30 дневна възраст (4/2)
Пълноценен фураж за пилета – бройлери след 30 дневна възраст (5/1)
Пълноценен фураж за кокошки – носачки (3/5)
Витаминно-белтъчен концентрат за пилета – бройлери след 30 дневна възраст (5/1К)

 


Поръчката на тези продукти става със запитване на телефон: +359 68 603 727