Свине

Пълноценен фураж – предстартер за прасета до 10 кг жива маса (11/1)
Пълноценен фураж – стартер за прасета от 10 до 20 кг. жива маса (12/1)
Пълноценен фураж за подрастващи прасета от 20 до 50 кг. жива маса (14/1)
Пълноценен фураж за прасета за угояване от 50 до 110 кг. жива маса (16/1)
Пълноценен фураж за бременни свине (15/1)
Пълноценен фураж за кърмещи свине (15/2)
Витаминно-белтъчен концентрат – стартер за прасета от 10 до 20 кг жива маса (ВБК 12/1 К)
Витаминно-белтъчен концентрат за прасета от 20 до 50 кг жива маса (ВБК 14/1 К)
Витаминно-белтъчен концентрат за прасета от 50 до 110 кг жива маса (ВБК 16/1 К)

 


Поръчката на тези продукти става със запитване на телефон: +359 68 603 727